Menu Zavřeno

My účtujeme, vy podnikáte

Neztrácejte čas obavami z vedení účetnictví Vaší firmy

Jsme specialisté na vedení účetnictví a daňové evidence, vedení mzdové a personální agendy a ostatní
finanční aspekty podnikání se zaměřením na malé a střední firmy.

Komplexní základní nabídka

Účetní a daňové evidence, mzdová a personální agenda, tvorba směrnic nebo zpracování kontrolních hlášení DPH.To vše a mnohem více zahrnuje základní nabídka našich služeb.

Kontrola účetnictví

Zjistili, že vaše účetnictví nebylo vedeno správně a nevíte, co s tím ? Jste rozhodnuti vést si své účetnictví vlastními silami? Pomůžeme Vám!

Pro začínající podnikatele

Chcete podnikat a nevíte si rady? Právě pro vás máme výhodný balíček služeb pro začínající podnikatele.

Základní nabídka

Poskytneme Vám vedení evidence základní účetní agendy.

 

Poskytneme Vám vedení evidence

 • výnosů a nákladů / příjmů a výdajů
 • závazku a pohledávek, kontrola úhrad
 • drobného a dlouhodobého majetku
 • evidence zásob
 • kontola vyúčtování cestovních náhrad při služebních cestách
 • sestavení účetní závěrky
 • zpracování daňových přiznání k  DPH, k silniční dani, k dani z příjmu, k dani z nemovitosti aj.
 • sledování placení záloh daní  a dalších plated, zsalání k úhradě
 • zpracování pracovních smluv, dohod a provedení práce. o pracovních činností, dohod o hmotné odpovědnosti ap.
 • odeslání přihlášek a odhlášek zaměstnanců k pojištění na OSSZ a ZP
 • zpracování měsíčních mezd dle dodaných podkladů a odeslání měsíčních přehledů na OSSZ a ZP
 • vypracování a odeslání výplatních pásek a příkazu k úhradě 
 • uzavření mzdové agendy – vypracováních mzdových listů, ELDP
 • vystavení Potvrzení o příjmech ze závislé činnosti na žádost zaměstnance
 • zpracování ročního zúčtování daně a žádost zaměstnance
 • vyúčtování srážkové daně vč. příloha
 • vyúčtování zálohové daně z příjmu fyzických osob a funkčních požitků vč. příloha
 • vypracování podkladů  pro náhradu škody při pracovním úrazem, pří škodní události apod.
 • zastupování v případě kontroly plnění povinností zaměstnavatele institucemi – OSSZ, ZP a FÚ
 • vyplnění žádosti o dávky, úvěry apod.
 • zpracování vnitřních směrnic
 • provedení digitalizace odsouhlasené účetní závěrky  a její zveřejnění  ve Sbírce listin Obchodního rejstříku
 • zpracování  a odeslání statistických výkazů

Kontrola účetnictví

Jste rozhodnuti vést své účetnictví vlastními silami nebo jste zjistili, že vaše účetnictví nebylo vedeno správně a nevíte, co s tím ?

Pokud jste se rozhodli vést svou účetní agendu sami, nabízíme vám dohled a kontrolu správností zaúčtovaní. Denně vám budeme k dispozici prostřednictvím telefonu nebo e-mailu, abychom vám zodpověděli vaše dotazy. Na konci účetního období vám pomůžeme ukončit výstupy z evidence a pomůžeme s vyplněním daňového přiznání a ostatních výkazů.

Stává se, že firma zjistí, že účetnictví nebylo vedeno v souladu s platnou legislativou a hrozí jí sankce. Náš tým vyřeší tento problém za vás. Nabízíme vám zpětnou kontrolu účetnictví, na jejím základě v co nejkratších termínech navrhneme řešení, tak aby případné finanční postihy byly co nejnižší eventuálně žádné.

Pro začínající

Chcete podnikat a nevíte si rady? Právě pro vás máme výhodný balíček služeb pro začínající podnikatele.

Na schůzce nás seznámíte s vaším podnikatelským záměrem a my vám sdělíme, co zahájení podnikání obnáší.

Poradíme Vám:

 • jak a které formuláře nutno vyplnit
 • které úřady při zahájení podnikání navštívit 
 • jak zajistit administrativu nutnou k řádnému vedení účetnictví nebo daňové evidence
 • jaký způsob účtování zvolit
 • jaký systém uplatňování výdajů bude pro OSVČ daňového  a administrativně nejvýhodnější 

Při zahájení podnikatelské činnosti Vám:

 • pomůžeme s výběrem softwaru pro faktury a zaškolíme vás
 • vysvětlíme, jak a kdy správně vystavit doklad, jaké jsou typy daňových dokladů a jejich povinné náležitosti
 • pomůžeme s výběrem bankovních ústavu, který Vám zřídí a povede bankovní účet tak, aby  poskytované služby navazovaly na zvolený fakturační systém a zároveň byly pro vás cenově nejvýhodnější 

Dále jsme připraveni pomoci Vám s vytvořením www stránek a prezentaci firmy, což není součástí balíčku

 • pomůžeme vám s vytvořením základních www stránek
 • zajistíme vám vytvoření prezentace firmy prostřednictvím firemních vizitek, letáků, propagačních předmětů
 • zprostředkujeme vám reklamu v internetových vyhledávačích