Menu Zavřeno

Paušály pro neplátce DPH

Zvýhodněný smluvní měsíční nebo čtvrtletní paučál pro neplátce DPH.

Paušály pro plátce DPH

Zvýhodněný smluvní měsíční nebo čtvrtletní paučál pro plátce DPH.

Jednorázové zpracování agendy

Jednorázové zpracování daňové agendy pro neplátce DPH.

Neplátci DPH

Pro stálé klienty máme nabídku zvýhodněného smluvního paušálu obsahujícího zaúčtování do 30 položek za období a vypracování přehledů.

Měsíční paušál

600 / měsíčne
 • Zaúčtování do 30 položek
 • Položka nad paušál 20 Kč
 • Evidence drobného majetku
 • Výsledek hospodaření
 • Přehled pohledávek a závazků
 • Jiné výstupy

Čtvrtletní paušál

1800 / měsíčne
 • Zaúčtování do 30 položek
 • Položka nad paušál 20 Kč
 • Evidence drobného majetku
 • Výsledek hospodaření
 • Přehled pohledávek a závazků
 • Jiné výstupy

Plátci DPH

Pro stálé klienty máme nabídku zvýhodněného smluvního paušálu obsahujícího zaúčtování do 30 položek za období a vypracování přehledů.

Měsíční paušál

800 / měsíčne
 • Zaúčtování do 30 položek
 • Položka nad paušál 25 Kč
 • Evidence drobného majetku
 • Výsledek hospodaření
 • Přehled pohledávek a závazků
 • Jiné výstupy

Čtvrtletní paušál

2400 / měsíčne
 • Zaúčtování do 30 položek
 • Položka nad paušál 25 Kč
 • Evidence drobného majetku
 • Výsledek hospodaření
 • Přehled pohledávek a závazků
 • Jiné výstupy

Jednorázové zpracování účetní agendy

Možností, avšak jen pro neplátce DPH a firmy s malým počtem dokladů je jednorázové zpracování účetní agendy za dohodnutou cenu odpovídající sazbám uvedeným dále.

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob - §6 - závislá činnostod 1000 Kč
Přiznání k dani z příjmu fyzických osob - §7 a 9 vč. Přehledů (OSSZ a ZP)od 3000 Kč
Přiznání k dani z příjmů právnických osob vč. Rozvahy, Výkazu zisku a ztrát a přílohyod 3000 Kč
Roční účetní závěrka vč. invertarizaceCena odpovídá cca 1/12 roční fakturace
Přiznání k DPH dle dodaných podkladůod 500 Kč
Přiznání k dani silniční 3 vozidelod 1000 Kč
Přiznání k dani silniční pro každé další vozidlood 50 Kč
Přiznání k dani z nemovitosti

Účtuje daň.poradce

Přiznání k dani z převodu nemovitosti

Účtuje daň.poradce

Mzdová agenda: Cena Poznámka
Zpracovaní mzdy 1 pracovníka 200 Kč
DPN – odeslání přílohy, odeslání hlášení při konci 300 Kč
Součinnost s exekutorem, insolvenčním správcem 300 Kč
Přijetí pracovníka (mzda nepodléhá pojištění) DPP 500 Kč
Přijetí pracovníka (mzda podléhá pojištění) HPP, DPČ 1000 Kč Pracovník byl dříve v evidenci 500 Kč.
Ukončení PP (mzda nepodléhá pojištění) 200 Kč Pracovník byl dříve v evidenci 100 Kč.
Ukončení PP (mzda podléhá pojištění) 500 Kč Odhlášky, ELDP, Potvrzení příjmu, Zápočtový list
Vyplnění formuláře ev. potvrzení nad rámec 150 Kč
Prohlášení k dani na další období 50 Kč Kontrola doložených potvrzení pro nárok slev a zvýhodnění.
Roční vyúčtování zálohové daně - zpracování 1000Kč vč. přílohy
Roční vyúčtování srážkové daně - zpracování 1000Kč vč. přílohy
Uzávěrkové operace:
ELDP 150 Kč Jen zaměstnanci v evidenci k 31.12.
Mzdový list 50 Kč Každý zaměstnanec, který měl v roce zpracovanou mzdu.
Roční výpočet daně a daňového zvýhodnění 150 Kč Na základě žádosti zaměstnance doručené do 15.2.
Potvrzení o zdanitelných příjmech 150 Kč Jen zaměstnanci v evidenci k 31.12.
Rekapitulace mezd – odsouhlasení s účet.ev. 300 Kč
Mzdový výměr – dodatek k PS 50 Kč Zpracovaný na žádost zaměstnavatele.
Konzultace a poradenství popř.kalkulace mzd.nákladů 500 Kč Hodinová sazba
Zpracovaní statistických výkazu, výkazu pro banky od 1000 Kč
Digitalizace účetní závěrky a její zaslání na veřejný rejstřík 300 Kč
Zpracování podkladů pro podnikatelské úvěry od 1000 Kč
Zpracování pokladů pro hypoteční úvěr / občan 1000 Kč
Účetní poradenství / hodina 500 Kč
Daňové poradenství / hodina Účtuje daň.poradce
Kontrola účetních dokladů 50 % z ceny za vedení účetnictví
Dopravní náklady / km 10 Kč
Zastupování, kontrola na OSSZ a ZP / hodina 1000 Kč
Vypracování vnitropodnikových směrnic / směrnice od 500 Kč
Vypracování obchodní smlouvy 1000 Kč
Zprostředkování služeb daňového poradce, právníka, notáře, znalce / úkon 500 Kč